tel: 01 6235 093      fax: 01 6235 093      e-mail: info@sajam99.hr

Šatori za vjenčanja

Šatori za poslovne priredbe

Montažne hale, industrijski šatori, sportski poligoni, šatori za Crveni križ i vojsku