tel: 01 6235 093      fax: 01 6235 093      e-mail: info@sajam99.hr

Dimenzije šatora i hala   2/33

Pagode 3x3m - bokocrt